404 ve 410 Response Kod Farkı

REST Servis Standartları

Idempotent Nedir? Bir HTTP request endpointe her ulaştığında sistem üzerinde bir değişikliğe sebep olmuyorsa idempotent’dir. Örneğin bir DELETE metodunun endpointe geldiğini varsayalım. DELETE /trade/4e3e341e-af72–11e9-a2a3–2a2ae2dbcce4 Bu işlem sonucunda ID’si 4e3e341e-af72–11e9-a2a3–2a2ae2dbcce4 olan kayıt silinecektir. Aynı istek tekrar gönderildiği zaman sistemde herhangi bir state değişikliğe sebep olmayacaktır. GET GET metodu kayıtların read işlemleri için kullanılan HTTP request metodudur. […]

Başa dön