İş Değiştirirken Sorulması Gereken Sorular ?

July 2nd 2021

Bir geliştirme yaşam döngünüz nasıl ilerliyor ?

Bir geliştirmedeki süreyi neye göre nasıl belirliyorsunuz?

Ekip içinde iş bölümünü nasıl yapıyorsunuz. Bir iş sadece 1 kişi üstünden mi ilerliyor yoksa ekip know how'ı dengeli alabiliyor mu?

CI/CD entegrasyonlarınız nasıl? Deployment süreci fail olan deploymentları ve başarılı deploy olmuş ama runtime sorunları gibi durumlarda nasıl yol izliyorsunuz?

Test süreciniz nasıl ilerliyor? Unit test ve UAT yapıyor musunuz? Geçişlerin yeterince test edildiğini düşünüyor musunuz?

Onboarding süreciniz nasıl ilerliyor ? Oryantasyon eğitimleriniz var mı ?

Operasyonel işlerin yüzdesi ne kadar? Ne kadar sıklıkla yeni bir feature geliştirme, ürün ortaya koyuyorsunuz?

Kurum kültüründen bahsedebilir misiniz? Ne kadar sıklıkla feedback, performans görüşmeleri yapıyorsunuz?

Kod kalitesini ölçümlüyor musunuz? Code review süreciniz var mı ?

Mesaili bir ekip misiniz? İşleri nasıl önceliklendiriyorsunuz?

Production ortamda oluşan bir hataya karşı nasıl bir aksiyon alıyorsunuz? Stresi nasıl yönetiyorsunuz?

Scrum koşuyor musunuz? Koşuyorsanız tüm pratiklerini uyguluyor musunuz?

Tech stackinizde hangi teknolojiler var?

Database ORM için ne kullanıyorsunuz? SP, Package yazıyor musunuz?

Modüller var mı? Modüler yapıyı nasıl sağlıyorsunuz? Kod hiyerarşisinden bahseder misiniz? Paket bağımlılıklarını ya da kodsal bağımlılıkları nasıl yönetiyorsunuz? Maven, nuget vs. var mı?

Teknik borç için ne yapıyorsunuz? Ne sıklıkla refactoring yapıyorsunuz?